Ubezpieczenia społeczne w Polsce

W dawnej Polsce system ubezpieczeń społecznych był bardzo zróżnicowany. Taka rozbieżność spowodowana była różnymi zaborcami. W byłym zaborze pruskim obowiązywały bardzo złożone ubezpieczenia społeczne. Dotyczyły one takich zdarzeń, jak nieszczęśliwe wypadki, choroby czy niezdolność do pracy.

W obecnym województwie małopolskim, ubezpieczenia społeczne obejmowały tylko dwa zdarzenia: nieszczęśliwe wypadki oraz choroby. W Polsce wschodniej ubezpieczenia społeczne praktycznie nie istniały. Wówczas o chorego pracownika dbały fabryki, w których był on zatrudniony.

Ze względu na taką różnorodność zdarzeń ubezpieczeniowych, konieczne było wprowadzenie jednolitych przepisów, które obowiązywać będą na terenie całego kraju. Powstałe w ten sposób Kasy Chorych zajmowały się problematyką ubezpieczeń chorobowych. Obowiązek ubezpieczenia się w Kasach Chorych dotyczył wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy zajmowane stanowisko. Osoba posiadająca ubezpieczenie chorobowe mogła skorzystać leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego czy pomocy medycznej, zarówno w wyspecjalizowanej placówce, jak i we własnym domu.

Regulacji uległy także inne zdarzenia ubezpieczeniowe, takie jak nieszczęśliwe wypadki. W sytuacji, gdy pracownik uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, a na jego skutek wystąpiło kalectwo, mógł oczekiwać wypłaty odszkodowania.

Zostaw komentarz