Ubezpieczenia społeczne na świecie

Olaf

Początkowe ubezpieczenia społeczne miały charakter prywatny. Polegały na wzajemnej pomocy osób zrzeszonych. Z czasem zaczęto wprowadzać ubezpieczenia przymusowe. Po raz pierwszy na wdrożenie ubezpieczeń przymusowych, zdecydowali się Niemcy. W XIX wieku zaczęły obowiązywać ubezpieczenia na wypadek choroby, nieszczęśliwego wypadku czy niezdolności do pracy. Przymusowe ubezpieczenia społeczne dotyczyły także wdów i sierot.

Kolejnymi państwami, które wprowadziły ubezpieczenia społeczne były Austria oraz Węgry. Następnie na taki krok zdecydowały się takie kraje, jak Anglia, Rumunia, Holandia czy Rosja. W Anglii istniała konieczność ubezpieczenia się na wypadek chorób wraz z niezdolnością do pracy. Obowiązywał jednak wymóg posiadania określonych dochodów. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków obowiązywało zarówno w przemyśle, jak i w rolnictwie.

W krajach, w których wprowadzono przymusowe ubezpieczenia społeczne uznawano, iż to Państwo jest odpowiedzialne za swoich obywateli. Odpowiedzialność ta dotyczy w szczególności tych osób, które z powodu wieku nie mają możliwości pracować. W przypadku, gdy dana osoba nie ma wystarczających środków do życia, Państwo przyznaje mu określoną emeryturę. Jednakże dostaną ją jedynie te osoby, które posiadają obywatelstwo danego kraju oraz te, które nie były karane sądownie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Next Post

Ubezpieczenia społeczne w Polsce

W dawnej Polsce system ubezpieczeń społecznych był bardzo zróżnicowany. Taka rozbieżność spowodowana była różnymi zaborcami. W byłym zaborze pruskim obowiązywały bardzo złożone ubezpieczenia społeczne. Dotyczyły one takich zdarzeń, jak nieszczęśliwe wypadki, choroby czy niezdolność do pracy. W obecnym województwie małopolskim, ubezpieczenia społeczne obejmowały tylko dwa zdarzenia: nieszczęśliwe wypadki oraz choroby. […]