Ubezpieczenia morskie

W starożytnej Grecji oraz w starożytnym Rzymie znana była idea pożyczek morskich. Było to połączenie zarówno kredytu, jak i ubezpieczenia. Na czym to polegało? Osoba planująca wówczas podróż morską, mogła otrzymać określoną kwotę na sfinansowanie całej podróży.

Powstały w ten sposób dług musiał zostać zwrócony wówczas, gdy podróż morska zakończy się sukcesem. Jeżeli doszło np. do katastrofy morskiej, w której dłużnik stracił statek lub ładunek, pożyczkodawca nie dostawał nic. Były to bardzo ryzykowne kredyty, dlatego cechowało je wysokie oprocentowanie. Ubezpieczenie w tym przypadku polegało na tym, że pożyczkobiorca mógł otrzymać niezbędne środki na realizację podróży, a jednocześnie nie ponosił ryzyka finansowego.

Przyjmuje się, że ubezpieczenia morskie wywodzą się ze współczesnych Włoch. Szybko jednak ta idea rozpowszechniła się na inne kraje. Z czasem dokumenty, które zawierały wszelkie warunki pożyczki i ubezpieczenia, zaczęto nazywać polisami. Na polisach widniały także informacje odnośnie postanowień umowy.

Ubezpieczenia morskie ukazują, że już od dawnych czasów istniała potrzeba przenoszenia ryzyka na osoby trzecie. Z czasem polisy ubezpieczeniowe obejmowały coraz to różne zdarzenia. Zaczęto także dostrzegać konieczność wdrożenia ubezpieczeń społecznych, które obejmowałyby nie tylko poszczególne grupy zawodowe, ale ogół ludności danego kraju.

www.marcinkaminski.bedzin.pl

Zostaw komentarz