Ubezpieczenia morskie

Olaf

W starożytnej Grecji oraz w starożytnym Rzymie znana była idea pożyczek morskich. Było to połączenie zarówno kredytu, jak i ubezpieczenia. Na czym to polegało? Osoba planująca wówczas podróż morską, mogła otrzymać określoną kwotę na sfinansowanie całej podróży.

Powstały w ten sposób dług musiał zostać zwrócony wówczas, gdy podróż morska zakończy się sukcesem. Jeżeli doszło np. do katastrofy morskiej, w której dłużnik stracił statek lub ładunek, pożyczkodawca nie dostawał nic. Były to bardzo ryzykowne kredyty, dlatego cechowało je wysokie oprocentowanie. Ubezpieczenie w tym przypadku polegało na tym, że pożyczkobiorca mógł otrzymać niezbędne środki na realizację podróży, a jednocześnie nie ponosił ryzyka finansowego.

Przyjmuje się, że ubezpieczenia morskie wywodzą się ze współczesnych Włoch. Szybko jednak ta idea rozpowszechniła się na inne kraje. Z czasem dokumenty, które zawierały wszelkie warunki pożyczki i ubezpieczenia, zaczęto nazywać polisami. Na polisach widniały także informacje odnośnie postanowień umowy.

Ubezpieczenia morskie ukazują, że już od dawnych czasów istniała potrzeba przenoszenia ryzyka na osoby trzecie. Z czasem polisy ubezpieczeniowe obejmowały coraz to różne zdarzenia. Zaczęto także dostrzegać konieczność wdrożenia ubezpieczeń społecznych, które obejmowałyby nie tylko poszczególne grupy zawodowe, ale ogół ludności danego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Next Post

Ubezpieczenia społeczne na świecie

Początkowe ubezpieczenia społeczne miały charakter prywatny. Polegały na wzajemnej pomocy osób zrzeszonych. Z czasem zaczęto wprowadzać ubezpieczenia przymusowe. Po raz pierwszy na wdrożenie ubezpieczeń przymusowych, zdecydowali się Niemcy. W XIX wieku zaczęły obowiązywać ubezpieczenia na wypadek choroby, nieszczęśliwego wypadku czy niezdolności do pracy. Przymusowe ubezpieczenia społeczne dotyczyły także wdów i […]