Portfele inwestycyjne na miarę potrzeb

Olaf

Dobre zarządzanie własnymi funduszami to nie tylko rozsądne gospodarowanie, ale także umiejętność tworzenia oszczędności. Te z kolei warto pomnażać, aby po czasie się nie okazało, że inflacja zniweczyła wszelkie nasze wysiłki. Pewnie niejeden inwestor stał przed dylematem, w jaki sposób najlepiej skonstruować własny portfel inwestycyjny.

Czy zdecydować się na przynoszące często duże zyski strategie agresywne, czy może lepiej działać w sektorze bezpiecznych lokat kapitału? Portfele inwestycyjne powinny zawsze być tworzone pod potrzeby ich twórców, jednakże trzeba również wziąć pod uwagę zmiany na rynku, sytuację gospodarczą. Najlepszy portfel inwestycyjny to taki, który zabezpieczy minimalny, ale pewny zysk, a jednocześnie da szansę na potencjalne duże pomnożenie kapitału. Do strategii bezpiecznych zalicza się niezmiennie inwestowanie w złoto, które nigdy nie traci znacząco na wartości, w dłużne papiery wartościowe, czyli wszelkiego rodzaju obligacje, bony skarbowe czy papiery komercyjne.

www.jestesbogiem.com.pl

Inwestycją długoterminową, która również może się okazać niezwykle korzystna, jest inwestowanie w nieruchomości. Z kolei wdrażając strategię agresywną, powinniśmy zainteresować się giełdą papierów wartościowych. Wielu specjalistów zaleca jednak dywersyfikację funduszy, polegającą na zainwestowaniu na przykład w akcje firm z różnych sektorów gospodarczych, jak również pochodzących z różnych krajów.

Skupienie pieniędzy w portfelu, którego aktywa pochodzą z jednego kraju, jest ryzykowne, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę niestabilną sytuację na rynku..