Ubezpieczenia społeczne na świecie

Początkowe ubezpieczenia społeczne miały charakter prywatny. Polegały na wzajemnej pomocy osób zrzeszonych. Z czasem zaczęto wprowadzać ubezpieczenia przymusowe. Po raz pierwszy na wdrożenie ubezpieczeń przymusowych, zdecydowali się ...

Ubezpieczenia morskie

W starożytnej Grecji oraz w starożytnym Rzymie znana była idea pożyczek morskich. Było to połączenie zarówno kredytu, jak i ubezpieczenia. Na czym to polegało? Osoba planująca wówczas podróż morską, mogła otrzymać określoną ...

Ubezpieczenia społeczne w starożytności

Ubezpieczenia społeczne, jakie znamy obecnie, mają swój zaczątek już w starożytności. Pomimo tego, że warunki i przedmiot ubezpieczenia były zupełnie odmienne od współczesnych, to jednak już wówczas ludzie gotowi byli ponosić ...