Ubezpieczenia społeczne w starożytności

Olaf

Ubezpieczenia społeczne, jakie znamy obecnie, mają swój zaczątek już w starożytności. Pomimo tego, że warunki i przedmiot ubezpieczenia były zupełnie odmienne od współczesnych, to jednak już wówczas ludzie gotowi byli ponosić wspólne ryzyko. Zasadnicze cechy, jakie charakteryzowały ówczesne ubezpieczenia, to solidarność oraz zasada wzajemności. Odpowiednik ubezpieczenia w starożytności dotyczył handlu, […]