Czy historia ubezpieczeń emerytalnych dobiega końca?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, iż ubezpieczenia społeczne, w tym także emerytalne wprowadzono stosunkowo niedawno. Wprowadzono je bowiem w roku 1880 w Niemczech za sprawą kanclerza Bismarcka. Początkowo wiek emerytalny wynosił ...

Dlaczego powstały ubezpieczenia społeczne?

Zarówno w starożytności, średniowieczu, jak i późniejszych epokach, choroby były niezwykle poważnym problemem. Najczęściej powodem śmierci były powikłania związane z nieleczonymi chorobami. Chcąc zaradzić temu zjawisku rządy ...

Ubezpieczenia społeczne w Polsce

W dawnej Polsce system ubezpieczeń społecznych był bardzo zróżnicowany. Taka rozbieżność spowodowana była różnymi zaborcami. W byłym zaborze pruskim obowiązywały bardzo złożone ubezpieczenia społeczne. Dotyczyły one takich ...

Ubezpieczenia społeczne na świecie

Początkowe ubezpieczenia społeczne miały charakter prywatny. Polegały na wzajemnej pomocy osób zrzeszonych. Z czasem zaczęto wprowadzać ubezpieczenia przymusowe. Po raz pierwszy na wdrożenie ubezpieczeń przymusowych, zdecydowali się ...

Ubezpieczenia morskie

W starożytnej Grecji oraz w starożytnym Rzymie znana była idea pożyczek morskich. Było to połączenie zarówno kredytu, jak i ubezpieczenia. Na czym to polegało? Osoba planująca wówczas podróż morską, mogła otrzymać określoną ...