Ubezpieczenie emerytalne kiedyś i dziś

W drodze do niezależności osób starszych, niejednokrotnie władze państwowe o nich zapominały, forsując własną wizję emerytów, niekoniecznie zgadzającą się z ich oczekiwaniami. Początkowo wprowadzono ubezpieczenie emerytalne obejmujące ...

Czy ubezpieczenia społeczne są konieczne?

Obecnie niemal na całym świecie powszechne są ubezpieczenia społeczne. Najczęściej składają się z ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego. Czy jednak są one niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa?

Czy historia ubezpieczeń emerytalnych dobiega końca?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, iż ubezpieczenia społeczne, w tym także emerytalne wprowadzono stosunkowo niedawno. Wprowadzono je bowiem w roku 1880 w Niemczech za sprawą kanclerza Bismarcka. Początkowo wiek emerytalny wynosił ...

Dlaczego powstały ubezpieczenia społeczne?

Zarówno w starożytności, średniowieczu, jak i późniejszych epokach, choroby były niezwykle poważnym problemem. Najczęściej powodem śmierci były powikłania związane z nieleczonymi chorobami. Chcąc zaradzić temu zjawisku rządy ...

Ubezpieczenia społeczne w Polsce

W dawnej Polsce system ubezpieczeń społecznych był bardzo zróżnicowany. Taka rozbieżność spowodowana była różnymi zaborcami. W byłym zaborze pruskim obowiązywały bardzo złożone ubezpieczenia społeczne. Dotyczyły one takich ...