Czy ubezpieczenie rentowe ma sens?

Niezależnie od tego czy pracujemy w biurze, na budowie czy pod ziemią musimy opłacać składkę rentową wchodzącą obecnie w skład ubezpieczeń społecznych. Warto podkreślić, iż przez długi czas ubezpieczenie rentowe nie istniało, a początkowo dotyczyło tylko inwalidów. Obecnie renty pobiera znaczna część społeczeństwa przez co finanse państwa, a zwłaszcza osób pracujących są poważnie zagrożone. Warto dodać także, iż wpływ na to ma zmieniająca się klasyfikacja chorób i orzecznictwo lekarzy w stosunku do osób ubiegających się o rentę.

W odróżnieniu od pozostałych świadczeń socjalnych, należy podkreślić, że w przypadku rent łatwo o nadużycia. Podobnie wygląda sytuacja w ubezpieczeniach chorobowych. O ile kwestia emerytur i składki zdrowotnej nie budzi wątpliwości, o tyle renty są tematem debat nie tylko wśród polityków. Zauważyć trzeba, iż państwo nakładając przymus tego ubezpieczenia, potraktowało ludzi jako osoby, które nie są w stanie same o siebie zadbać. Biorąc pod uwagę dostępność i niski koszt ubezpieczenia NNW można stwierdzić, iż bez powszechnego ubezpieczenia rentowego ludzie sobie poradzą, zwłaszcza iż obecnie wypłacane renty są na niskim poziomie.

unitycentrum www.pbdclnt.com

Zostaw komentarz