Czy ubezpieczenia społeczne są konieczne?

Obecnie niemal na całym świecie powszechne są ubezpieczenia społeczne. Najczęściej składają się z ubezpieczenia emerytalnego i zdrowotnego. Czy jednak są one niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa?

Na przestrzeni setek lat nie istniały jakiekolwiek ubezpieczenia, a ludzie funkcjonowali bez większych problemów. Wskaźniki dotyczące długości życia oraz ilości chorób były jednak o wiele gorsze niż obecnie. Powodem takiej sytuacji był głównie brak postępów naukowych i technologicznych, jaki ma miejsce obecnie, a także gorsza sytuacja materialna wśród wielu rodzin. Wprowadzenie systemu ubezpieczeń społecznych miało na celu podniesienie jakości życia wszystkich obywateli. Z tego względu obecnie ubezpieczenia te są obligatoryjne, a w konstytucji zapisana jest dostępność do nich dla każdego – podobnie jak do edukacji. Jakie skutki wywołały powszechnie ubezpieczenia społeczne?

Warto zauważyć, że większość ludzi obecnie chorujących żyje znacznie dłużej niż kiedyś, a choroby są związane głównie z niewłaściwym trybem życia. Opieka zdrowotna pomimo wielu niedoskonałości, wciąż jednak pomaga większości pacjentom i niejednokrotnie ratuje ich przed przedwczesną śmiercią. Z kolei wprowadzenie ubezpieczenia emerytalnego pozwoliło na odciążenie rodziny w opiece finansowej nad starszymi jej członkami. Kiedyś bowiem to właśnie na dzieciach spoczywała odpowiedzialność za utrzymanie rodziców w podeszłym wieku. Z tego właśnie powodu konserwatyści podkreślają, iż wprowadzenie ubezpieczenia emerytalnego odniosło negatywny skutek w postaci spadku wskaźnika dzietności.

www.donvasyl.com

Zostaw komentarz