Czy ubezpieczenie rentowe ma sens?

Olaf

Niezależnie od tego czy pracujemy w biurze, na budowie czy pod ziemią musimy opłacać składkę rentową wchodzącą obecnie w skład ubezpieczeń społecznych. Warto podkreślić, iż przez długi czas ubezpieczenie rentowe nie istniało, a początkowo dotyczyło tylko inwalidów. Obecnie renty pobiera znaczna część społeczeństwa przez co finanse państwa, a zwłaszcza osób […]

Dlaczego powstało przymusowe ubezpieczenie zdrowotne?

Olaf

W ramach ubezpieczenia społecznego jedną z najważniejszych pozycji jest właśnie ubezpieczenie zdrowotne. To dzięki niemu mamy pewność opieki zdrowotnej w każdej sytuacji, a zwłaszcza wtedy gdy ulegniemy nieprzewidzianym wypadkom. W ramach opieki socjalnej państwa kładą coraz częściej nacisk na profilaktykę, ponieważ pozwala ona w zapobieganiu wielu niebezpiecznym chorobom, jednocześnie obniżając […]

Ubezpieczenie emerytalne kiedyś i dziś

Olaf

W drodze do niezależności osób starszych, niejednokrotnie władze państwowe o nich zapominały, forsując własną wizję emerytów, niekoniecznie zgadzającą się z ich oczekiwaniami. Początkowo wprowadzono ubezpieczenie emerytalne obejmujące osoby wyłącznie w bardzo podeszłym wieku. To oczywiście budziło społeczny sprzeciw, ponieważ większość osób pomimo sę

Emerytura na przestrzeni lat

Olaf

Niewątpliwie każdy z nas spodziewa się okresu w życiu, w którym będzie cieszył się ze zgromadzonych wcześniej dóbr bez konieczności wykonywania pracy zarobkowej. Czas, o którym mowa to oczywiście emerytura. Warto jednak zauważyć, iż dla każdego oznacza ona co innego. Część osób bowiem lubi pracować na emeryturze, a inne osoby […]

Dlaczego powstały ubezpieczenia społeczne?

Olaf

Zarówno w starożytności, średniowieczu, jak i późniejszych epokach, choroby były niezwykle poważnym problemem. Najczęściej powodem śmierci były powikłania związane z nieleczonymi chorobami. Chcąc zaradzić temu zjawisku rządy poszczególnych państw zaczęły wdrażać powszechne ubezpieczenia społeczne, które obejmowały zwłaszcza kwestie związane ze zdrowiem. Ubezpieczenie zdrowotne pozwoliło uzyskać dostęp do szeregu lekarzy, bez […]

Ubezpieczenia społeczne w Polsce

Olaf

W dawnej Polsce system ubezpieczeń społecznych był bardzo zróżnicowany. Taka rozbieżność spowodowana była różnymi zaborcami. W byłym zaborze pruskim obowiązywały bardzo złożone ubezpieczenia społeczne. Dotyczyły one takich zdarzeń, jak nieszczęśliwe wypadki, choroby czy niezdolność do pracy. W obecnym województwie małopolskim, ubezpieczenia społeczne obejmowały tylko dwa zdarzenia: nieszczęśliwe wypadki oraz choroby. […]

Ubezpieczenia społeczne na świecie

Olaf

Początkowe ubezpieczenia społeczne miały charakter prywatny. Polegały na wzajemnej pomocy osób zrzeszonych. Z czasem zaczęto wprowadzać ubezpieczenia przymusowe. Po raz pierwszy na wdrożenie ubezpieczeń przymusowych, zdecydowali się Niemcy. W XIX wieku zaczęły obowiązywać ubezpieczenia na wypadek choroby, nieszczęśliwego wypadku czy niezdolności do pracy. Przymusowe ubezpieczenia społeczne dotyczyły także wdów i […]

Ubezpieczenia morskie

Olaf

W starożytnej Grecji oraz w starożytnym Rzymie znana była idea pożyczek morskich. Było to połączenie zarówno kredytu, jak i ubezpieczenia. Na czym to polegało? Osoba planująca wówczas podróż morską, mogła otrzymać określoną kwotę na sfinansowanie całej podróży. Powstały w ten sposób dług musiał zostać zwrócony wówczas, gdy podróż morska zakończy […]